Search
Close this search box.

THÔNG TIN BẦU CỬ

Đăng ký để bỏ phiếu

Bạn không thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cho đến khi bạn đăng ký bỏ phiếu.

Để đăng ký bỏ phiếu, bạn phải là công dân Hoa Kỳ; bạn phải đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày Thứ Ba đầu tiên của tháng 11 năm đó; và bạn phải là cư dân của tiểu bang mà bạn đã đăng ký bỏ phiếu.

Nếu địa chỉ, liên kết hoặc tên của bạn đã thay đổi kể từ lần đăng ký cử tri cuối cùng của bạn, có thể phải đăng ký lại. Nhiều tiểu bang yêu cầu bạn phải đăng ký bỏ phiếu trước cuộc bầu cử.

Nhiều tiểu bang yêu cầu bạn phải đăng ký một tháng trước ngày bỏ phiếu, vui lòng tham khảo các quy định của tiểu bang của bạnđăng ký trước thời hạn.

Phương thức bỏ phiếu

Nói chung có ba cách để bỏ phiếu:

Bỏ phiếu sớm

Một số tiểu bang có tùy chọn bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, nơi các cử tri đã đăng ký có thể bỏ phiếu trong khoảng thời gian được chỉ định trước ngày bầu cử. Mỗi tiểu bang hoặc khu vực tài phán có các quy tắc và thời gian khác nhau, vui lòng kiểm tra tiểu bang của bạn để biết chi tiết.

Bỏ phiếu vắng mặt (Gửi bưu điện)

Lá phiếu để bỏ phiếu vắng mặt có sẵn cho cử tri ở tất cả các tiểu bang, nhưng mỗi tiểu bang có những hạn chế khác nhau. Các lá phiếu để cử tri bỏ vắng mặt khác nhau—thông thường, các lá phiếu vắng mặt bao gồm việc họ gửi một lá phiếu đến nơi cư trú của bạn, cho phép bạn gửi lá phiếu qua bưu điện trước hoặc vào ngày bầu cử. Nhiều tiểu bang cho phép bạn bỏ phiếu vắng mặt mà không cần lý do hoặc lý do cụ thể, trong khi những tiểu bang khác yêu cầu bạn phải có lý do để bỏ phiếu vắng mặt.

Bỏ phiếu vào ngày bầu cử

Ngày bầu cử là ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11. Bạn có thể bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, nhưng bạn có thể phải bỏ phiếu tại các địa điểm được chỉ định và chỉ trong khi các địa điểm bỏ phiếu mở cửa. Một số tiểu bang yêu cầu bạn xuất trình giấy tờ tùy thân có hình hợp lệ của bạn trước khi bỏ phiếu, nếu không bạn chỉ được bỏ phiếu tạm thời. Nhấp vào đây cho tiểu bang của bạn để xem các yêu cầu ID cử tri cho tiểu bang của bạn. Khi gần đến ngày bầu cử, bạn có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu của mình tại đây.

Ngày bầu cử

Ngày bầu cử là ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11 hàng năm. Vào ngày bầu cử, bạn có thể bỏ phiếu cho tổng thống của quốc gia mình, cũng như cho thống đốc, thượng nghị sĩ và ủy viên hội đồng địa phương của tiểu bang. Xin lưu ý rằng nhiều tiểu bang yêu cầu bạn mang theo ID khi đi bỏ phiếu. Nói chung, giấy phép lái xe và ID do chính phủ cấp có thể được sử dụng làm ID để bỏ phiếu. Nếu bạn không chắc chắn về các yêu cầu ID, vui lòng tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương hoặc gọi cho Đường dây nóng đăng ký cử tri 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683).

Có gì trên lá phiếu của bạn?

Sử dụng BallotReady.org để kiểm tra tình trạng đăng ký cử tri của bạn, kế hoạch bỏ phiếu và nghiên cứu về mọi ứng cử viên có tên trên lá phiếu và mọi biện pháp trên lá phiếu.

Quyền bầu cử

Hầu hết các tiểu bang không đòi hỏi (ID) thẻ căn cước để bỏ phiếu, trừ khi đây là bỏ phiếu lần đầu tiên của bạn và bạn đã ghi danh qua đường bưu điện. Bạn nên kiểm tra với văn phòng bầu cử tiểu bang của bạn trước khi bạn bỏ phiếu, hoặc chỉ đơn giản là mang theo thẻ căn cước có hình là được.

Trong hầu hết các tiểu bang, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) khác do chính phủ cấp đều có thể được dùng để bỏ phiếu. Trong hầu hết các tiểu bang, bạn có thể nhận được một ID bầu cử không mất tiền bằng cách liên hệ văn phòng quận tại địa phương của bạn.

Nếu bạn có mặt trong ngày bầu cử mà không có ID và tiểu bang đòi hỏi ID, bạn vẫn có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu “tạm”. Đó là quyền của bạn, bạn có quyền yêu cầu và nhận được một lá phiếu tạm thời.
nhân viên phòng phiếu hay nhân viên kiểm tra không có quyền hỏi về tình trạng công dân của bạn hoặc yêu cầu bằng chứng. Điều này là bất hợp pháp.

Nhân viên phòng phiếu không được lựa chọn người để yêu cầu coi thẻ căn cước. Nếu bạn bị hỏi thẻ căn cước mà người đi bầu khác không bị hỏi,hãy gọi cử tri đường dây nóng 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683).

Truy cập ngôn ngữ

Bạn không cần phải nói, đọc, viết tiếng Anh để bỏ phiếu. Bạn chỉ cần phải là một cử tri đã ghi danh. Trong một số thành phố và các quận, giấy tờ bầu cử phải được dịch. Nếu bạn sống trong một trong những quận huyện này, bạn có thể nhận được tài liệu bầu cử đã được dịch. Đây là một quyền được bảo vệ bởi Mục 203 của Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử. Bạn có thể tìm thấy danh sách các khu vực ở đây apiavote.org/section-203

Trong tất cả các thành phố và các quận, bạn được phép nhận được sự trợ giúp cá nhân khi bỏ phiếu. Bạn có thể mang tới một thành viên gia đình hoặc bạn bè, hoặc yêu cầu các nhân viên phòng phiếu để được giúp đỡ. Đây là một quyền được bảo vệ bởi Mục 208 của Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ bỏ phiếu, hãy gọi số 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683). Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Urdu, Tiếng Hindi, và tiếng Bengali.